Total Pageviews

Friday, 7 June 2013

The music...

The music that suffuses Corfu and especially beloved Ano Korakiana with its sounds of practise in the quiet of the day. Takis Savvani, Τάκης Σαββανής, writes on the village website:
Το παλιό αρμόνιο δίπλα στον Άγιο Γεώργιο
Φρεσκάροντας παλαιές αναμνήσεις καί γεγονότα πού έχουν σχέση μέ το χωριό,  βρήκα μερικές φωτογραφίες. Μία είναι καί αυτή πού συνοδεύει τούτο τό σημείωμα καί η οποία  αφορά τήν ιστορία της χορωδίας του χωριού καί την  εξέλιξη της, καθώς επίσης καί την χρήση του μουσικού οργάνου (αρμόνιο) πού  φαίνεται σ΄αυτήν. Η λειτουργία του σημερινού σχήματος χορωδίας, αρχίζει από  τήν εποχή του μεσοπολέμου του 1940 καί τήν οποία έστησε καί εδίδαξε ο αείμνηστος Τηλέμαχος Μεταλληνός-Τατσούλης, μαθητής τότε του Γυμνασίου  καί αργότερα καταξιωμένος καθηγητής Μουσικής. Το πρώτο αυτό σχήμα απαρτίζετο από άνδρες καί στην συνέχειά του συμπληρώθηκε καί μέ γυναίκες.    Οταν ο Τηλέμαχος έφυγε από την Κέρκυρα γιά σπουδές  καί αφού γιά λίγο η χορωδία, βασικά εκκλησιαστική, έμεινε αδρανής, τά παλαιά μέλη της, μέ πρωτοπόρο τον άλλον αείμνηστο καί αγαπητό φίλο, Γιώργο Ιωννά-Μανούρο  καί μέ την παρότρυνση όλων μας,  αποφασίστηκε νά αρχίσει καί πάλι η λειτουργία της μέ εκκλησιαστική μουσική καί αργότερα, όπως όλοι γνωρίζουν  καί μέ τραγούδι, συνεχίζοντας την δραστηριότητα της μέχρι καί σήμερα. Εδώ πρέπει νά αναφέρω καί χάριν της Ιστορίας ότι ο Γίωργος ο Μανούρος στήν ουσία ήταν αυτοδίδακτος μουσικός. Στοειώδη μαθήματα μουσικής είχε πάρει  λίγα από τον Διονύσιο Σγούρο, λίγα από τον Τηλέμαχο καί ένα πολύ μικρό διάστημα κάπου στην πόλη της Κέρκυρας .
(Apologies for my translation) I found some old  pictures to freshen old memories and recall events relating to the village. One came with notes on the history of the village choir, including musical instruments (harmonium) used. The choir as we know it now dates from wartime in 1940, when it was set up and led by the late Telemachus Metallinos-Tatsoulis, then a student at the High School and later an acclaimed music teacher. The choir started with men with women joining to complete the choir. When Telemachus left Corfu to further his studies, the choir, basically a church chorus,  remained dormant. Another late and dear friend, George Ionna-Manouro, urged by all of us old members, decided to resuming the choirs function of providing church music and later, as everyone knows singing, continuing these activities up to the present day. Here we should mention for the sake of history that George Manouro was essentially self-taught musician. He had taken a few elementary music lessons from Dionysius Sgouros, a few from Telemachus and at  a very small space somewhere in the city of Corfu...
Τώρα γιά το Αρμόνιο καί τους εικονιζόμενους στην φωτογραφία. Το όργανο αυτό είναι, απ΄ότι έχουν πεί ειδικοί, πολύ παλαιό καί αντιπροσωπεύει το είδος  πού  χρησιμοποιούσαν  στις  εκκλησίες οι χορωδίες πρίν κυκλοφορήσουν τα σύγχρονα. Ο Γιώργος, δάσκαλος πλέον της χορωδίας, αφού αυτοεκπαιδεύτηκε  πάνω σ΄αυτό, μετεφέρετο στίς εκκλησίες πού θά έψαλε η χορωδία.  Στήν συνέχεια χρησιμοποιείτο, γιά πολλά χρόνια, είς την εξέλιξη της χορωδίας μέ την σημερινή της μορφή. Η φωτογραφία είναι έξω από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου το Πάσχα του 1949 μετά την Λειτουργία, φαίνονται δέ από αριστερά πρός τα δεξιά τα μισά μέλη της χορωδίας, διότι ο φωτογράφος ήταν «ατζαμής». Πρώτος είναι ο Σταμάτης Θύμης–Τσουπής και ακολουθούν οι Σπύρος Ιωνάς–Λιάθης, Βασίλης Μεταλληνός-Παπαντώνης, ο γράφων Τάκης Σαββανής Στάθιος, Σπύρος Σπίγγος-Μπότσολος, Μιχάλης Θύμης-Μόντος, λίγο τό πρόσωπο  του Γιώργου Λάμπουρα (πατέρας της Κικής Δουκάκη) καί  καθισμένος ο Γιώργος Ιωννάς-Μανούρος (Μαέστρος). Κλείνοντας τούτο το σημείωμα πρέπει νά αναφέρω ότι, οι κόρες καί η χήρα τού Γιώργου, θέλοντας νά πραγματοποιήσουν μία επιθυμία του πατέρα τους, έχουν δηλώσει ότι το αρμόνιο αυτό τό δωρίζουν στην Φιλαρμονική του χωριού καί ειδικά νά τοποθετηθεί είς το  αναπαλαιωμένο κτίριο της Φιλαρμονικής, όταν θά λειτουργήσει, μέ οποιαδήποτε  μορφή. Θεωρώ υποχρέωση μου, καί γιά  χάριν της  μνήμης  του Γιώργη,  νά  επιβεβαιώσω τήν σκέψη καί επιθυμία του αυτή, διότι πολλές φορές την εξέφρασε καί είς εμέ, στίς συζητήσεις μας σχετικά μέ το παλαιό κτίριο της Φιλαρμονικής,  διότι ήμαστε καί οι δύο συναισθηματικά συνδεδεμένοι καί ευαισθηκοποιημένοι  μέ αυτό. Τάκης Σαββανής-Στάθιος 
...The Harmonium in the photo, experts say, is very old and represents the kind used by church choirs before the emergence of contemporary organs. George, now replacing me as teacher of the choir sang in the chorus. So over many years we have been involved in developing the current choir's repertoire. . The photo is outside Ag. Georgiou in Easter 1949 after a service. From left to right are just half of the members of the choir, because the photographer was 'clumsy'.  First is Stamatis Thymis-Tsoupas followed by Spyro Jonah, Liathis Vassilis Metallinos, Papantoniou, the present writer Takis Savani - Stathios Spyros Spingos, Michael Thymis Botsoli, the little face of George Lampoura (father of Kiki Dukakis) and seated George Ionnas-Manouris (conductor). In concluding this note I must state that the daughters and the widow of George, wanting to make a wish for their father, have asked that the keyboard by as a matter of course, donated to the village Philharmonic, using experts to set it into the renovated building of the Philharmonic when will work almost as new. Because of my emotional connection and sympathy with these wishes with them, I regard it as my duty, in memory of George, to confirm this generous idea - one that has been explored many times in the  discussions we have had about the re-building of the original Philharmonic. Takis Savani-Stathios

No comments:

Post a Comment

Back numbers

Simon Baddeley